Chính sách VMAPP

Nội dung và Điều khoản sử dụng
 • Nội dung dịch vụ:
  • VMAPP cung cấp khả năng xác thực xác nhận: Kiểm tra tính xác thực của sản phẩm nhờ sử dụng chức năng quét
  • VMAPP cung cấp quảng cáo tùy chỉnh không chỉ dựa trên các tìm kiếm của người dùng VMAPP mà còn cả ngôn ngữ, thông tin ngoại vi, địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ thống và ngày bắt buộc. Dữ liệu thu thập này không được lưu trữ và chỉ được sử dụng cho mục đích quảng cáo.
  • Bất kỳ hình thức sử dụng quảng cáo nào của người dùng ứng dụng VMAPP hoặc tham gia vào hoạt động xúc tiến bán hàng của nhà quảng cáo hoặc bất kỳ giao dịch nào khác hoàn toàn là quyền của người dùng và nhà quảng cáo VMAPP.
 • Điều khoản sử dụng:
  • Để truy cập và sử dụng các tính năng, Người Sử Dụng phải đồng ý các điều khoản dịch vụ của VMAPP.
 • Quyền của người sử dụng:
  • Cá nhân có thể thực hiện các quyền của mình như: Đọc thông tin cá nhân, sửa lỗi, xóa, dừng quy trình bất cứ khi nào bạn muốn theo quy định.
  • Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại VMAPP để sử dụng tính năng của dịch vụ này.
  • Quyền được VMAPP bảo mật thông tin tài khoản.
  • Quyền được thông báo khi VMAPP cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.
  • Quyền được sửa đổi, xóa, dừng ứng dụng bất cứ lúc nào.
 • Nghĩa vụ của người sử dụng:
  • Tuân thủ các quy định của VMAPP khi sử dụng ứng dụng.
 • Quyền của VMAPP:
  • Cung cấp dịch vụ trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
  • Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ ứng dụng này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 • Trách nhiệm của VMAPP:
  • Bảo mật thông tin của người sử dụng (chi tiết tại “Chính sách bảo mật”).
  • Giải quyết mọi thắc mắc, xử lý khiếu nại (nếu có).
 • 1. Khi nào VMAPP thu thập thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

  • khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
  • khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.
  • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
  • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

  Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

 • 2. Phạm vi thu thập dữ liệu

  Dữ liệu cá nhân mà VMAPP có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Họ tên.
  • Địa chỉ email.
  • Ngày sinh.
  • Số điện thoại.
  • Giới tính.
  • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Nền tảng của chúng tôi.
 • 3. Mục đích sử dụng thông tin

  Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập để:

  • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
  • Để nhận dạng và/hoặc xác minh.
  • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ.
  • Thông báo đến bạn các thông tin khuyến mãi, quảng cáo.
  • Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
 • 4. Cách thức bảo mật thông tin tại VMAPP
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.
  • Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Còn mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của VMAPP.
  • Bạn không thể yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân khi thông tin cá nhân được nêu trong danh sách của pháp luật khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý và thông báo đến cho khách hàng.
 • 5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin
  • Công ty TNHH VIETMY Corporation.
  • Địa chỉ: 88 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
  • Hotline: 19000-66669.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư cũng như về chính sách của chúng tôi, hay liên hệ qua 2 kênh hỗ trợ sau:

- Email: bangnguyen794@gmail.com

- Hotline: 0981814983

 • Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.
 • VMAPP có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Công ty TNHH VIETMY Corporation sẽ công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung đó.
 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Dịch Vụ cung cấp và sử dụng dịch vụ VMAPP này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
{{data_setting.ten_congty}}
{{data_setting.noidungkhac}}
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI